ความสุขเกิดขึ้นไม่ยาก หากมีสติอยู่กับปัจจุบัน

#ความสุข เกิดขึ้นไม่ยาก #หากมีสติอยู่กับปัจจุบัน พร้อมที่จะเรียนรู้และปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ รวมถึง #สามารถควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุด ให้อยู่ในขอบเขตที่เป็นกลาง พอเหมาะพอดี…!

แชร์