สุข ทุกข์ โศกเศร้า สมหวัง มิใช่เรื่องแปลก..

     การบังคับเรือ ต้องบังคับด้วย “หางเสือ”
     การบังคับเรือชีวิต ต้องบังคับด้วย “สติและปัญญา”
ทุกชีวิตเกิดมากำลังลอยอยู่ในห้วงน้ำคือโลกที่เต็มไปด้วยคลื่นทั้ง ๘ คือ
     ๑. คลื่น คือ การได้ การมี การเป็น ความสมหวัง หรือลาภ
     ๒. คลื่น คือ การไม่ได้ ไม่มี ไม่เป็น ความผิดหวัง หรือเสื่อมลาภ
     ๓. คลื่น คือ การได้อำนาจ มีชื่อเสียง ได้ตำแหน่งเป็นที่
นับหน้าถือตา มีบริวารแวดล้อมมากมาย หรือ ยศ
     ๔. คลื่น คือ การหมดอำนาจ เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มี
ตำแหน่ง ไร้บริวารแวดล้อม หรือเสื่อมยศ
     ๕. คลื่น คือ การได้รับคำสรรเสริญเยินยอ จากบุคคลอื่น
     ๖. คลื่น คือ การไม่ได้รับคำสรรเสริญใดๆจากใครเลย
มีแต่คนเหยียดหยามดูหมิ่น ด่าว่า หรือ นินทา
     ๗. คลื่น คือ ความสุขความสบาย ไร้กังวลทางจิตใจ
     ๘. คลื่น คือ ความทุกข์ใจ โศกเศร้าเสียใจ
     คลื่นทั้ง ๘ ดังกล่าว ในภาษาพระท่านเรียกว่า “โลกธรรม”
หมายถึงสื่งที่มีอยู่ หรือเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่อยู่ประจำ
คู่กับโลกใบนี้ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม
คลื่นทั้งแปดนั้นก็ยังมีอยู่ตลอดกาล
     ฉะนั้น ชีวิตจะสุข ทุกข์ โศกเศร้า สมหวังจึงมิใช่เรื่องแปลก จำไว้..!

แชร์
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •