ดอกไม้ไม่โกรธผีเสื้อ

     ดอกไม้ไม่โกรธผีเสื้อ แม้ที่กำลังถูกผีเสื้อดูดกิน
น้ำหวานจากเกสร

     ดอกไม้ไม่คิดว่าผีเสื้อกำลังเอารัดเอาเปรียบ
แต่คิดว่าสิ่งนี้คือการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ดอกไม้
มีความเมตตาให้ผีเสื้อเสมอ

     ความคิดเช่นนี้เองทำให้ดอกไม้มีความสุข ทั้งที่
มันต้องเสียน้ำหวานให้ผีเสื้อวันแล้ววันเล่า

     ดังนั้น การปรับวิธีคิด อย่างดอกไม้ที่กระทำต่อ
ผีเสื้อบ้าง ก็น่าจะดีนะ..!

แชร์