อยู่อย่างสง่า-ตายอย่างสงบ

     อยู่อย่างสง่า = ตอนมีลมหายใจ ต้องช่วยเหลือ
ตนเองให้ได้ อะไรทำได้ทำเลย อย่ารอช้า อย่าหวัง
หรือรอให้ผู้อื่นมีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ใช้สองมือ
สองเท้า หนึ่งสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่
จะใช้การไม่ได้

     ตายอย่างสงบ = เมื่อถึงเวลาตาย ก็พร้อมตาย
อย่างสงบ จิตไม่หวาดกลัว ขัดขืน ปฏิเสธความตาย
ฝึกจิตยอมรับความจริงของชีวิต อยู่อย่างเข้าใจชีวิต
สรรพสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตลอดเวลา…!

แชร์