จงเอาชนะความกลัว

     บ่อยครั้งที่ความกลัว ทำให้เสียโอกาสดีๆ ที่เข้ามา
ในชีวิตอย่างน่าเสียดาย เพราะความกลัวจะทำให้เรา
หยุดอยู่กับที่ ไม่กล้าที่จะก้าวเดินต่อไป

     หากสามารถควบคุมหรือเอาชนะความกลัว ให้หมด
จากใจได้ ย่อมจะทำให้เราเกิดความเข้มแข็ง และเกิด
กำลังใจ พร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปได้อย่าง
ง่ายดาย

     ชีวิต…ไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่า “ใจ” เราเอง
ที่ยอมจำนนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่พบเจอ

     จงจำให้ขึ้นใจว่า “อุปสรรค” นั้นเป็นเพียง สีสัน
ของชีวิต ที่ช่วยแต่งเติมชีวิตให้มีรสชาติ สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ
ให้เลือดลมสูบฉีด ก็เท่านั้น สู้ๆนะเด็กน้อย..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •