ใช้อดีตเป็นบทเรียน เดินต่อไปด้วยสติ ด้วยความระมัดระวัง

     ชีวิต คือ การเดินทาง และเดินมาไกลกว่าที่จะย้อน
กลับไปหาอดีตกันแล้ว ใช้อดีตเป็นเพียงบทเรียนเพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในอนาคตอีก

     ชีวิตที่เหลืออยู่ เดินต่อไปด้วยสติ ด้วยความระมัดระวัง

     ใช้ชีวิต มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง
ทำประโยชน์ปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่ตนจะทำได้

     เน้น…ทำเท่าที่ตนเองจะทำได้ คือ ทำแล้วไม่ทุกข์
ต่อตนเอง และบุคคลอื่นก็เพียงพอ..!

     เดินหน้าต่อไป…อย่าลากเอาอดีตไปด้วย เพราะจะทำ
ชีวิตให้เสียเวลา และหมดความสุขกับการเดินทาง…!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •