ประโยชน์ที่แท้จริง คือปัจจุบัน

ชีวิตเรามีค่า…ก็ตอนที่ชีวิตยังมีลมหายใจ…..!

ถ้าวันไหน ลมหายใจดับลงถึงเวลาต้องดับสูญลงไป
ร่างกายก็เหมือนท่อนไม้ ไม่มีความรู้สึกอะไร ระลึก
อะไรก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้…!

ฉะนั้น ถ้าจะทำอะไรทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์
ผู้อื่นให้สำเร็จ ก็ต้องทำ ณ เวลานี้

ไม่มีคำว่า “พรุ่งนี้” เพราะพรุ่งนี้ ไม่เคยมาถึง…
สำหรับคนที่รอคอย…..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •