ชีวิต…ไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่า “ใจ”

ชีวิต…ไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่า “ใจ” ของเราเอง
ที่ยอมจำนน ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่พบเจอ

จงจำให้ขึ้นใจว่า “อุปสรรค” นั่นเป็นเพียง สีสันของชีวิต
ที่ช่วยเติมแต่งชีวิตให้มีรสชาติเท่านั้น

เมื่อสามารถควบคุมหรือเอาชนะความกลัวได้ สิ่งที่
ตามมาคือ จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง และเกิดกำลังใจ
พร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปได้อย่างง่ายดาย

ฉะนั้น อย่ายอมจำนน อย่ายอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค
ต่างๆ ที่พบเจอในชีวิต สู้ๆๆ

แชร์