เรื่องเกิดเรื่องใหญ่ เรื่องตายเรื่องเล็ก


ธรรมะจาก หลวงพ่อชา สุภทฺโท

     วันหนึ่ง มีโยมมาจากอำเภออำนาจเจริญ มาหาอาตมา
แกทุกข์มาก วุ่นวายมาก แกบอกว่าแกทุกข์มาก เป็นเรื่อง
ใหญ่มากอาตมาถามว่าเรื่องอะไรที่โยมว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
แกบอกว่าเมียแกตาย หือ..นึกว่าเรื่องใหญ่โตอะไร…?

     เรื่อง “ตาย” มันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
หรอก ถ้าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่อง “เกิด” ขึ้นมานั่นแหละ มันเป็น
เรื่องใหญ่กว่า ตายมันเรื่องเล็กหรอก ตายมันมาจากไหน
ตายมันมาจากเกิด จะมาเสียใจกับมันทำไม เวลาเกิดทำไม
ไม่เสียใจ ทำไมจะมาเสียใจเวลาที่มันตาย อาตมาตกใจหมด
นึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร นี้แหละเลยเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตไป

     ความจริงท่านให้พิจารณา “ความเกิด” พิจารณา
“ความแก่” พิจารณา “ความเจ็บ” พิจารณา “ความตาย”
พระพุทธองค์ท่านให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ แต่เราเกิดขึ้นมา
ไม่ได้พิจารณา มัวแต่เพลิดเพลินกันอยู่ คนเราถ้ามันเพลิด
เพลิน แล้วมันเป็นบ้า มันจึงเพลิดเพลิน ถ้าไม่บ้า
มันไม่เพลิดเพลินหรอก …!

แชร์