ชมบ้าง ด่าบ้าง ชีวิตดีมีรสชาติ

“คนอื่นจะรัก หรือจะเกลียด นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเรา”

ในโลกนี้ไม่มีใครทำให้คนอื่นมารัก หรือเกลียดเรา
ได้ตลอด จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าไม่สามารถจะทำให้ทุกคน
รักเราได้ทั้งหมด

สมัยพุทธกาล แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนเกลียด
และจ้องเอาชีวิตพระองค์ แล้วนับประสาอะไรกับเรา ซี่ง
เป็นคนธรรมดาๆ

ชมบ้าง ด่าบ้าง ชีวิตดีมีรสชาติ ไม่จืดชืด เสมือนอาหาร
เปรี้ยวอย่างเดียว หวานอย่างเดียว หรือเค็มอย่างเดียวก็ไม่อร่อย
รสชาติต้องหลากหลาย คิดให้ได้ใจเป็นสุข..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •