การแผ่เมตตาให้บังเกิดผล มิใช่การท่องเพียงคำพูดเท่านั้น

การแผ่เมตตาให้บังเกิดผล มิใช่การท่องเพียงคำพูดเท่านั้น
ควรทำให้เป็นสิ่งที่ฝังในจิตใจด้วย เสมือนมารดาที่เลี้ยงบุตร
ให้ความรักเอ็นดูสงสาร มุ่งหวีงที่จะให้บุตรสุขกายสบายใจ
มีอาชีพการงาน มีวิชาเลี้ยงตนเองได้

ความรักที่แม่มีให้กับลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษภัย
และไม่ต้องการผลตอบแทนจากลูก มีแต่ให้อย่างเดียว ถ้าเรา
แผ่เมตตาเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสง เมตตานั้นจะมีพลังสูงยิ่ง
เพราะธรรมชาติของพระอาทิตย์ขณะส่องแสง ไม่ได้เลือกชุมชน
สรรพสัตว์ยากดีมีจน อยู่ที่สูงหรือที่ต่ำ จะใกล้หรือไกล
ก็ได้รับควมร้อนเท่ากัน

เมตตาธรรมก็เช่นกัน ขอให้แผ่ไปให้แก่ทุกชนมุกชั้นทุกระดับ
ใครจะได้รับมากน้อย สุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้น

แชร์