โลกหมุนไปตามความคิด

ข้อมูลจากพระไตรปิฎก มีประโยคหนี่งว่า “โลกหมุนไปตามความคิด
ชีวิตเราคือโลก ๑ ใบ ซี่งหมายถึง คิดอย่างไรโลกก็จะเป็นแบบนั้น หากเรา
ฝึกคิดบวกจนชิน ทุกอย่างที่ทำก็จะได้ผลบวก”

ฉะนั้น โปรดจำไว้ว่า “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามีทั้งดีและไม่ดี สิ่งสำคัญ
อยู่ที่แนวความคิดของเราว่า เราจะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัว มาทำให้เรามีกำลังใจ
ที่จะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไร เช่น เวลาเจองานหนัก
ให้บอกกับตัวเองว่า นี่คือโอกาสและบทเรียนที่จะสร้างความเข้มแข็ง สร้างปัญญา
ได้อย่างวิเศษ เวลาเจอทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เกิดทักษะ
ในการดำรงชีวิต”

แชร์